Донецький національній технічний університетІндустріальний інститут

Поновлення на навчання

Дата статьи: 2017-12-09

Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ оголошує про поновлення на навчання відрахованих студентів (як колишніх студентів інституту, так і осіб, що були відраховані з інших ВНЗ України).

Поновлення здійснюється незалежно від тривалості перерви у навчанні, причин відрахування і форми навчання. При поновленні можлива зміна спеціальності і форми навчання.

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальною програмою за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому вищому навчальному закладі.

За додатковою інформацією звертатися до деканату факультету технології і організації виробництва в ауд. 1.104.


Період проведення процедури поновлення:

01.01.2018 – 05.02.2018 р.

Адреса і контакти:

Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2.

Тел.: +380 95 722 69 41

+38 (06239) 2-11-86