Індустріальний інститут

59 років у рідному місті. Традиції, досвід, майстерність, стабільність, визнання.

Про реформу системи стипендіального забезпечення

Дата статьи: 2017-01-12

До відома студентів Красноармійського індустріального інституту!

В рамках реформи системи стипендіального забезпечення наприкінці 2016 року Урядом прийнято Постанову КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 28.12.2016 р. № 1050.

Установлено, що ВНЗ призначають стипендії відповідно до встановленого порядку з першого числа місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю за перший семестр 2016/17 навчального року згідно з навчальними планами за відповідними спеціальностями (напрямами підготовки) та рейтингами, сформованими за середнім балом семестрового контролю за перший семестр зазначеного навчального року.

Перед початком підбиття підсумків кожного семестрового контролю вчена рада Університету з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених навчальному закладу в установленому порядку, визначатиме однаковий для всіх факультетів, курсів і спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким призначатиметься академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник установлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних факультетів, курсів і спеціальностей (напрямів підготовки).

Академічні стипендії студентам призначатимуться згідно з рейтингом успішності, що складається на підставі прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти, які навчаються на певному факультеті за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

Примірний порядок формування рейтингу затверджується МОН. Порядок формування рейтингу в Університеті буде визначатися правилами призначення стипендій, що має затвердити вчена рада відповідно до цього Порядку.

До рейтингу не включаються особи, які, зокрема:

 • станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;
 • під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;
 • до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).

Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу та належать до однієї з відповідних категорій.

Порядок виплати соціальних стипендій визначається Постановою КМУ «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» від 28.12.2016 р. № 1045.

Зокрема, передбачається здійснювати виплату соціальних стипендій органами соціального захисту населення через вищі навчальні заклади таким категоріям студентів:

 • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
 • особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • шахтарям, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки;
 • особам, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи;
 • особам, які визнані учасниками бойових дій та їхнім дітям;
 • дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів;
 • дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту;
 • дітям, які є внутрішньо переміщеними особами.

Порядком визначено чіткий перелік документів, що їх надаватимуть вищі навчальні заклади для включення інформації до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги щодо студентів (курсантів), котрі мають право на одержання соціальної стипендії.

Розміри стипендій встановлено Постановою КМУ «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» від 28.12.2016 р. № 1047.