Індустріальний інститут

59 років у рідному місті. Традиції, досвід, майстерність, стабільність, визнання.

Статут ДонНТУ


Наказ про перейменування відокремлених структурних підрозділів


Положення про Індустріальний інститут


Ліцензія та сертифікат


Кошторис Індустріального інституту


Штатний розпис КІІ


Реєстр до річного плану закупівель


Розмір плати за навчання


Звіт про результати фінансової діяльності


Вартість проживання студентів у гуртожитках Індустріального інституту


Освітньо-професійні програми


Організація освітнього процесу


Положення про порядок конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників ДонНТУ
Колективний договір
Норми для планування наукової, методичної та організаційної роботи
Норми часу для планування й обліку навчальної роботи
Посадові інструкції