Індустріальний інститут

59 років у рідному місті. Традиції, досвід, майстерність, стабільність, визнання.

Центр підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів існує як структурний підрозділ Індустріального інституту ДВНЗ "ДонНТУ", який є навчальним закладом 4-го рівня акредитації, діє згідно Статуту і виконує такі функції:

  • перепідготовка спеціалістів на базі вищої освіти
  • підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців гірничого виробництва
  • надання консультативно-інформаційних послуг, впровадження наукових розробок та пропозицій у виробництво

Центр організовує і здійснює післядипломну освіту, яка забезпечує одержаннянової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі раніше здобутої у закладі освіти і досвіду практичної роботи, поглиблення професійних знань, вмінь за спеціальністю

В основу підготовки фахівців покладено такі принципи

  • орієнтація на нові форми власності і господарювання в умовах переходу доринкової економіки
  • гнучкість спеціалізації у відповідності до запитів виробництва
  • навчання за планами, адаптованими до навчальних програм університетів Західної Європи та інших зарубіжних країн
  • досконале володіння сучасними інформаційно-комп’ютерними технологіями

Організація навчального процесу в інституті здійснюється відповідно Закону України “Про вищу освіту” за ліцензіями Міністерства освіти і науки України, які засвідчують право на впровадження вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до перепідготовки спеціалістів.

Центр дає можливість за два роки одержати другу вищу освіту з видачею диплому про перепідготовку спеціаліста за напрямами (спеціальностями):

0305 Економіка та підприємництво 7.03050901 Облік і оподаткування
0306 Менеджмент і адміністрування 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
0503 Розробка корисних копалин 7.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин (заспособом видобування)
0505 Машинобудування та матеріалообробка 7.05050309 Гірничі машини та комплекси

Навчальний процес проводиться за типовими навчальними планами і програмами з урахуванням вимог сучасного виробництва. Наявна база інституту дає можливість творчо використовувати для навчання науково-виробничий потенціал, ефективно реалізовувати інтеграцію науки, виробництва і навчання, яке проводиться на базі університету, в кращих господарствах усіх форм власності. До послуг слухачів створені комп’ютерні класи, підключені до Internet, які допомагають у вирішенні виробничих, технологічних та управлінських ситуацій, бібліотека, навчальні аудиторії та лабораторії.

Додаткова інформація:

Прийом документів та зарахування здійснюється протягом року відповідно до формування груп. Приймаються випускники вищих навчальних закладів, які мають диплом спеціаліста, а також студенти інституту останнього року навчання. Термін навчання два роки, форма – очно-заочна. Повне забезпечення методичними матеріалами.

Адреса: м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, к. №1.223.

Телефон для довідок: (06239) 2-63-28