МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПОСІБНИКИ

1 Методичні вказівки з дисципліни „КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО” (для студентів всіх спеціальностей)/ Укл. Василенко А.І., Василенко І.А. - Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 2007. - 30 с. Скачати
2 Методичний посібник з конституційне права для студентів економічних спеціальностей / укладач: Пархоменко М.М. асистент кафедри СГП КІІ ДонНТУ. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2008. - 46 с. Скачати
3 Методичні вказівки з дисципліни „ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО” (для студентів всіх спеціальностей)/ Укл. Василенко А.І., Василенко І.А. - Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 2007. - 19 с. Скачати
4 Скалозуб О.М. Контрольні завдання з англійської мови і методичні вказівки щодо їх виконання для студентів-заочників економічних спеціальностей. - Красноармійськ: КІІДонНТУ, 2008. - 42с. Скачати
5 Методичний посібник щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни „Конфліктологія” для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 0502 - „Менеджмент”./ Укладач Дяченко Н.І. - Красноармійськ: КІІ ДВНЗ „ДонНТУ”, 2008. - 42 с. Скачати
6 Методичні матеріали з дисципліни „Психологія управління” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності „Менеджмент організації”/ Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2008. - 20 с. Скачати
7 ТРУДОВЕ ПРАВО. Навчально-методичний комплекс щодо організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 0502 - Менеджмент. Скачати
8 Методичний посібник з цивільного права для студентів економічних спеціальностей / укладач: Н.І. Дяченко, кандидат історичних наук, доцент кафедри СГП КІІ ДонНТУ. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2007. - 41 с. Скачати
9 Навчально-методичний посібник з дисципліни «Університетська освіта» / Укл. Дяченко Н.І. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2007. - 72 с. Скачати
10 Методичний посібник з фінансового права для студентів економічних спеціальностей / укладач: Пархоменко М.М. асистент кафедри СГП КІІ ДонНТУ. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2007. - 27с Скачати
11 Методичні вказівки до практичних занять з французької мови. Самофалова Т.В. Красноармійськ, 2005 Скачати
12 Методичний посібник з адміністративного права для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання/ укладач: Василенко А.І. старший викладач кафедри СГП КІІ ДонНТУ. - Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 2006. - 28 с. Скачати
13 Контрольні завдання з англійської мови для студентів - заочників економічних спеціальностей (другий рік навчання)/ укладач; Скалозуб О.М. асистент каф. СГП КІІДонНТУ. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2008 - 34 с. Скачати
14 Навчальний посібник з Ділового спілкування (культура спілкування, психологія спілкування, ораторська майстерність) / укладач; Олійник О.І. доцент каф.СГП КІІ ДонНТУ. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2009. - 380 с. Скачати
15 ФРАНЦУЗЬКА МОВА: програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників / укладач Самофалова Т.В. старший викладач каф. СГП КІІ ДонНТУ - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2007. - 81 с Скачати
16 Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів з історії України / Укладач Шинкаренко І.В. - Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», 2009 - 31 с. Скачати
17 Методичні матеріали щодо організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з дисципліни „Підприємницьке право” укладач: Н.І. Дяченко, кандидат історичних наук, доцент кафедри СГП КІІ ДонНТУ. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2007. - 43 с. Скачати
18 Навчально-методичний посібник з правознавства для студентів економічних та гірничних спеціальностей / укладач: Пархоменко М.М. асистент кафедри СГП КІІ ДонНТУ. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2009. -55 с. Скачати
19 Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни «Паблік рілейшнз». Укладач Дяченко Н.І. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ. - 2009. - 47 с. Скачати
20 Навчально-методичний комплекс «Теорія держави і права» для студентів спеціальності Менеджмент виробництва Скачати
21 Навчально-методичний посібник з дисципліни „Логіка” для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання (напрями підготовки: 0501 „Економіка і підприємництво”, 0502 „Менеджмент організацій”)/ Уклад. Н.І.Дяченко, Н.О.Поліщук. – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2010. – 96 с. Скачати
22 Скалозуб О.М. Контрольні завдання з англійської мови для студентів-заочників технічних спеціальностей. – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2010. – 38 с. Скачати
23 Авторське право. Конспект лекцій / Укладач Шинкаренко І.В. – Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», 2010 – 68 с. Скачати
24 Методичні вказівки з дисципліни „ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС” (для студентів економічних спеціальностей)/ Укл. Василенко А.І.,– Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 2009р. – с. Скачати
25 Соціологія. Навчально-методичний посібник / Укладач Шинкаренко І.В. – Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», 2010 – 31с. Скачати
26 Матеріали для самостійної роботи (для студентів 1 курсу денного відділення спеціальностей РКК та ОПГ). Самофалова Т.В. – КII ДВНЗ ДонНТУ. Скачати
27 Методичний посібник з фінансового права для студентів економічних спеціальностей / укладач: Пархоменко М.М. асистент кафедри СГП КІІ ДонНТУ. – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2010. – 130 с. Скачати
28 Навчально-методичний посібник з дисципліни «Історія української культури» / Укл. Моісєєнко Л.М - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2010. - 107с. – 130 с. Скачати
29 Методичні вказівки з дисципліни „КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС” (для студентів економічних спеціальностей)/ Укл. Василенко А.І. – Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 2010р. – с. 18 Скачати
30 Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів 4-го курсу всіх спеціальностей. /Укладач Г.Г.Пєвнєва. – Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут-Донецький національний технічний університет,2010р. – 39 с. Скачати
31 Курс лекцій з цивільного права для студентів економічних спеціальностей / укладач: Пархоменко М.М. асистент кафедри СГП КІІ ДонНТУ. – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2011. – 102 с Скачати
32 Курс лекцій з «Цивільного права (Договірні відносини) » для студентів напрямів підготовки 0501- Економіка підприємства, 0502 – Менеджмент / укладач: Пархоменко М.М. асистент кафедри СГП КІІ ДонНТУ. – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2012. - 57с. Скачати
33 Навчально-методичний посібник з дисципліни „Логіка”для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання (напрями підготовки: 0501 „Економіка і підприємництво”, 0502 „Менеджмент організацій”)/ Уклад. Н.І.Дяченко, Н.О.Поліщук. – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2010. – 96 с. Скачати
34 Методичний посібник щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Релігієзнавство» для студентів денної та заочної форми навчання / Укл. Моісєєнко Л.М. Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2011. – 37 с. Скачати
35 Скалозуб О.М., Самофалова Т.В.Тематичні завдання з англійської мови для студентів напряму підготовки «Менеджмент». – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2011. – 51с. Скачати
36 Скалозуб О.М., Самофалова Т.В. Лексичні і граматичні тести для студентів старших курсів економічних спеціальностей. (Vocabulary and grammar tests for senior students of economic specialties). – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2012. – 52 с. Скачати
37 Методичні матеріали щодо організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з дисципліни «Кроскультурний менеджмент»/ Укладачі Н.І.Дяченко, Н.О.Поліщук. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2012. – 13с. Скачати
38 Методичні матеріали щодо організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з дисципліни «Муніципальне право»/ Укладач Дяченко Н.І., Поліщук Н.О. – Красноармійськ: КІІДонНТУ, 2012. - 13 с. Скачати
39 Методичні матеріали щодо організації самостійної роботи студентів всіх спеціальностей з дисципліни «Філософія глобальних проблем»/ Укладач Дяченко Н.І. – Красноармійськ: КІІДонНТУ, 2012. - 16с. Скачати
40 Методичний посібник з дисципліни «Психологія міжкультурних відносин» / Укл. Моісєєнко Л.М., Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2012. - 29 с. Скачати
41 Методичні рекомендації для СРС з навчальної дисципліни «Корпоративна культура» / Укладач Шинкаренко І.В. – Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», 2012 – 68 с. Скачати
42 Методичні матеріали щодо організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з дисципліни «Психологія і педагогіка»/ Укладачі Н.І.Дяченко, Н.О.Поліщук. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2012. – 18с. Скачати
43 Навчальний посібник з дисциплінициклу самостійного вибору ВНЗ «Філософія науки, техніки, освіти. Болонський процес» / Укл. Моісєєнко Л.М. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2011. - 246с. Скачати
44 Методичні матеріали щодо організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з дисципліни «Філософія економічного розвитку»/ Укладачі Н.І.Дяченко, Н.О.Поліщук. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2012. – 15 с. Скачати
45 Підприємництво і бізнес-культура: / Укладач Шинкаренко І.В. – Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», 2012 – 60 с. Скачати
46 Навчальний посібник з дисципліни „КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО” (для студентів економічних спеціальностей)/ Укл. Василенко А.І. – Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ «ДонНТУ», 2012р. – 173 с. Скачати
47 Методичні вказівки та тематика контрольних завдань з «Історії економіки та економічної думки» для студентів денної та заочної форми навчання. Частина 1. Укладач Яцюк М.М. – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ. – 2012. - 21с. Скачати
48 Методичні вказівки та тематика контрольних завдань з «Політології» для студентів денної та заочної форми навчання. Укладач Яцюк М.М. – Красноармійськ: КІІ ДонНТУ. – 2012. - 20 с. Скачати