Науково-методична робота

У 2010-2014 р. кафедра СГП приймала участь у держтемі та у 3 госп.темах, а саме:

1. Держбюджетна тема «Підготовка кадрів для підприємств вугільної промисловості Західного Донбасу (1991-2013 р.р.) «№ М 1-10 від 01.01.2010 р. по 01.07.2014р." (керівник – доц..Дяченко Н.І., відповідальний виконавець – ст..викл. Яцюк М.М.) Згідно пріоритетного тематичного напрямку ДонНТУ «Управління розвитком людського потенціалу в умовах інноваційної економіки» - 7.7.1

2. Госп.тема № 01-10 «Розробка та впровадження Програми вдосконалення кадрів інженерно-технічних працівників ВАТ «Вугільна компанія «Шахта «Красноармійська-Західна №1». (виконавець – доц..Дяченко Н.І.).

3. Госп.тема № 02-10 «Написання ювілейного історичного нарису, присвяченого ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» із розробкою макету книги». (відповідальний виконавець – Яцюк М.М., виконавці – Шинкаренко І.В., Моісєєнко Л.М.).

4. Госп.тема «Написання історичного нарису, присвяченого 20-літтю Красноармійського міського ліцею «Надія» із розробкою макету книги» у період з 01.08.2012 р. по 25.12.2012. (виконавець – доц..Дяченко Н.І.)

Кафедра СГП забезпечує викладання 46 дисциплін Соціально-гуманітарного, правового і мовознавчого циклів. Викладачами кафедри розроблено більше 50 методичних посібників та методичних вказівок

Щорічна науково-практична конференція
«ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ
АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ»

Кафедра соціально-гуманітарної підготовки активно приймає участь в НДРС. Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь в олімпіадах (в тому числі – Всеукраїнських), конференціях, диспутах та інших творчих конкурсах.

2010 рік

Проведено ІV регіональну науково-практичну конференцію
«Філософсько-педагогічні аспекти
формування свідомості технічної інтелігенції»

11 березня 2010 року
2009 рік

Проведено ІІІ регіональну науково-практичну конференцію
«Філософсько-педагогічні аспекти
формування свідомості технічної інтелігенції»

12 березня 2009 року
2008 рік

Проведено Регіональну науково-практичну конференцію
"ФІЛОСФОСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
СВІДОМОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ"

сумісно з кафедрою Філософії ДонНТУ

15 березня 2008 року
2007 рік

Проведено Регіональну науково-практичну конференцію
«Т.Г. Шевченко і сучасність»
присвяченої 75-ій річниці Донецької області

15 березня 2007 року