кафедра
Розробки пластових родовищ


Красноармійського індустріального інститута ДонНТУ

Наша історія


процесс становлення

У 1990 році на базі кафедри загальноінженерних дисциплін організовано випускаючу кафедру розробки пластових родовищ, яка веде підготовку фахівців за спеціальністю "Розробка родовищ корисних копалин" зі спеціалізацією "Підземна розробка корисних копалин" по заочній формі навчання, з 1994 року - по денній формі навчання. У 2002 році відкрита прискорена підготовка по заочній форми навчання.

Випускники за спеціальністю “Розробка родовищ корисних копалин” після закінчення університету можуть працювати: 1) на підприємствах вугледобувної галузі України, які видобувають корисні копалини як підземним, так і відкритим способом на посадах від гірничого майстра до міністра вугільної промисловості; 2) у воєнізованій гірничорятувальній службі України; 3) в органах контролю охорони праці в вугільній галузі України; 4) в науково-дослідних інститутах вугільної галузі та Академії наук України; 5) в навчальних закладах І, ІІ, ІІІ, ІV рівній акредитації МОН України з підготовки кадрів для вугільної промисловості України.

Кафедру очолює Носач Олександр Костянтинович, кандидат технічних наук, доцент.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни: технологія закриття (ліквідації) вугільних шахт, основи технології підземної розробки, проектування шахт, гідрогеологія і інженерна геологія, загальна геологія, мінералогія та петрографія з основами кристалографії, родовища корисних копалин к і їх розвідка, переробка та якість корисних копалин, технологія підземної розробки родовищ корисних копалин, процеси підземних гірничих робіт, основи гірничого виробництва, маркшейдерське забезпечення гірничого виробництва, особливості розробки відкритих та рудних родовищ корисних копалин, особливості розробки крутоспадних пластів, цивільна оборона.

За роки існування кафедри роботи велися по наступних наукових напрямах: "Прогнозування особливостей і стан гірського масиву", "Охорона і підтримка виробок", "Уникнення обвалів в комплексно-механізованих лавах", "Розробка способів зниження отримання і видачі на поверхню породи на вугільних шахтах", "Розробка способів зниження газовиділення в гірничі виробки вугільних шахт", "Розробка способів управління геофільтраційним станом масиву гірських порід при розробці вугільних пластів", “Закономірності зрушення гірських порід і земної поверхні під впливом гірничих робіт”, “Безпечна відробка вугільних пластів, схильних до газодинамічних явищ”.

Всі теми орієнтовані до умов шахт Красноармійського вугленосного району Донбасу. Теми виконувалися під керівництвом завідуючого кафедрою к.т.н. Носача О.К. На кафедрі виконувалася госпдоговірна тема за прогнозом суфлярних виділень газу метану на ДП "Вугільна компанія шахта "Краснолиманськая".

В даний час на кафедрі виконується держбюджетна кафедральна тема: "Дослідження та розробка прогресивних елементів технологічної схеми шахти "Красноармійська-Західна №2-3".

З 1999 року на кафедрі велася підготовка фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру за фахом 05.15.02.

У 2004 році Носач О.К. в співавторстві отримав диплом на наукове відкриття "Про зв'язок деформацій генетичного повернення напружених гірських порід з їх вогкістю". З 2005 року на кафедрі ведеться підготовка докторської дисертації по проблемі використання закономірностей розвитку деформацій генетичного повернення для збереження виробок з урахуванням водовіддачі порід (Носач О.К.).

Викладачі кафедри працюють над проблемами фізики гірських порід і процесів, вдосконалення технології робіт на сполученнях лав з примикаючими виробками, безпечної відробки пластів небезпечних за раптовими викидами вугілля, породи і газу.

З 1999 року кафедра РПР в співавторстві з кафедрами ЕіМ, ПН, ЕМА видала сім навчальних посібників з грифом міністерства освіти і науки України.

НДРС: студенти спеціальності РКК беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах за фахом "Розробка родовищ корисних копалин". Мають дипломи другого ступеня - 1998 р., заохочувальний диплом - 1999 р., другого ступеня - 2000 р., третього ступеня - 2004 р., другого ступеня - 2005 р., першого ступеня - 2006 р., другого ступеня - 2007 р., другого ступеня - 2008 р. (Сидоренко А.О.). 2004 р. - третя Всеукраїнська студентська наукова конференція за фахом "Підземна і відкрита розробка родовищ" - друге місце. 2009р.- ІІ етап Всеукраїнської олімпіади 2008/2009 н.р. з напряму ”Гірництво”- 1 місце (Нагорна К.) і 3 місце (Білогуб О.).

28 листопада 2008 року силами кафедри було проведено регіональну науково-практичну конференцію Проблеми гірничої технології. Матеріали конференції опубліковані у збірнику.

23.12.2009 р. на кафедрі РПР відбувся регіональний науковий семінар ”Проблеми безпеки при вибухах газо-пило-повітряної суміші на вугільних шахтах”. В роботі семінару прийняли участь від представників виробництва Безворотній В.П.- заст. техн. директора ДП «Красноармійськвугілля”, викладачі кафедр РПР і ГіОП, магістри кафедри РПР, а також студенти ФДЗН за спеціальністю ОПГ. На семінарі були розглянуті наступні питання: 1. Вибухонебезпечна газова суміш – багатокомпонентна однофазова система. 2. Специфіка параметрів атмосфери глибоких шахт та її вплив на межі вибуховості газоповітряних сумішей (ГПС). 3. Специфіка хімічної реакції окислення (вибуху) метану. 4. Дефлаграційно-детонаційна схема протікання вибухового процесу ГПС. 5. Вакуумний ефект “явища зхлопування” при об'ємному вибуху ГПС. 6. Методи, які існують для розрахунку параметрів вибуху ГПС. 7. Способи боротьби із вибухами ГПС в вугільних шахтах та їх ефективність (на прикладах вибухів в конкретних шахтах). 09.03.2010 року був проведений І етап Всеукраїнської олімпіади 2009/2010 н.р. з напрямку «Гірництво» зі спеціальності «Розробка родовищ корисних копалин» серед студентів четвертого курсу Красноармійського індустріального інституту спеціальностей РКК і ОПГ. Місця розподілилися так: І місце – Гуляєв Олександр Сергійович – гр. ОПГ-06; ІІ місце – Гончаров Валерій Миколайович - гр.РКК-06; ІІІ місце – Соколова Ольга Генадіївна – гр. ОПГ-06; ІV місце – Бугаєнко Роман Олексійович – гр. РКК-06; V місце – Провідохін Дмитро Олександрович – гр. РКК-06; VІ місце – Соколов Юрій Іванович – гр. РКК-06; VІІ місце – Смирнова Ірина Вікторівна – гр.ОПГ-06.

Серед студентів-переможців І етапу Всеукраїнської олімпіади 2009-2010 н.р. з напрямку «Гірництво” (Гуляєв О.С. (І місце, ОПГ-06), Гончаров В.М. (ІІ місце, РКК-06), Соколова О.Г. (ІІІ місце, ОПГ-06)) проводилась підготовка для участі в ІІ турі олімпіади, який відбудеться в Дніпропетровському НГУ з 19.04 по 23.04.10 р. 8.04.10 р. була проведена агітаційна робота в школах І – ІІІ ступенів акредитації селищ Гришине, Сергієвка, Андріївка, пос. Шевченко, селища Новопавловка Дніпропетровської обл., пмт Межова представниками кафедри в складі агітбригади КІІ ДонНТУ. 12.05.10 р. проводилась науково-практична конференція “Дні науки”, присвячена 90-річчю ДонНТУ секція “Технологія видобутку вугілля”. За результатами представлених робіт студенти були нагороджені грамотами за трьома номінаціями: 1. “За високий науковий рівень” (Горячка А. гр. РКК-09с). 2. “За найкращу презентацію роботи” (Перекупка І. гр. РКК-08). 3. “За оригінальність прийнятого рішення” (Чернік О. гр. РКК-09с).

Кафедра прийняла участь у V науково-практичній конференції “Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених”, яка відбулася в ДонНТУ 25-27 травня 2010 року. У конференції приймав участь доц. Ващенко В.І. з доповіддю “Розкриття і підготовка шахтних полів без використання багатоступеневих похилів” у співавторстві з Носачем О.К., Кулічковською А.О. (гр. РКК-09с), Кодуновим Б.О., Жимчичею І.М.

Влітку студенти 1-3 курсів проходили практику. Місця проходження практики: 1 курс - ВАТ “ВК “Шахта “Красноармійська-Західна №1”, 2 і 3 курс - ВАТ “ВК “Шахта “Красноармійська-Західна №1”, ДП “Красноарміськвугілля” (ВП “Шахта ”Стаханова” , ВП “Шахта ”Димитрова”), ДП “Добропіллявугілля” (ВП “Шахта ”Піонер”), товариство з додатковою відповідальністю “Шахта ”Білозерська” ДП “Добропіллявугілля”, товариство з обмеженою відповідальністю “Краснолиманське”, товариство з обмеженою відповідальністю “Донвуглепоставка”. В 2009-2010 н.р. кафедрою було випущено 45 бакалаврів за напрямом 6.0503 “Гірництво” та 17 спеціалістів зі спеціальності 7.050301 “Розробка родовищ корисних копалин”. Здійснено прийом на 2010-2011 н.р.: на денну форму навчання - “бакалаврів” 17 чол., “спеціалістів” - 12 чол., ”магістрів” 1 чол.; на заочну - “бакалаврів” 21 чол. , “спеціалістів” 26 чол.

26 листопада 2010 року кафедра “Розробка пластових родовищ” провела ІІ регіональну науково-практичну конференцію “Проблеми гірничої технології”. Дивитися презентацію. Матеріали конференції опубліковані у збірнику. З 11.04. по 14.04.2011 року в м. Дніпропетровську в НГУ проводився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2010/2011 н.р. з напрямку «Гірництво» зі спеціальності «Розробка родовищ корисних копалин». В ньому прийняли участь студенти четвертого курсу груп РКК-07 і ОПГ-07 (керівник доц. кафедри РПР Рязанцев М.О.): Баюн Р.М., Фурман Р.О., Юсип А.Я., Яворович В.В. Баюн Р.М. посіла ІІ місце, Фурман Р.О., Юсип А.Я., Яворович В.В. були нагороджені почесними грамотами за участь у олімпіаді. З 13.04 по 15.04.2011 р. в м. Кривий Ріг в КТУ проводився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2010/2011 н.р. з начальної дисципліни “Геологія” серед студентів негеологічних спеціальностей, в якому приймали участь студенти 2-го курсу груп ГС-09А і ГС-09Б: Щербинка Т.О., Чепкова О.С., Челях Д.Ю. Щербинка Т.О. посіла ІІІ місце, Чепкова О.С. і Челях Д.Ю. отримали подяки за активну участь у олімпіаді.

26.10.11р. представники кафедри у складі агітбригади провели профорієнтаційну роботу в Селидівському гірничому технікумі, Єнакіївському ліцеї, Єнакіївському політехнічному технікумі, Авдіївському профтехучилищі №43. 07.12.2011 р. кафедра планує провести науковий семінар на тему: “Напружено-деформований стан гірських порід в зоні впливу очисних робіт при підробці гірського масиву”. До участі запрошуються гірничі інженери і студенти гірничих спеціальностей. 13.03.12 р. на кафедрі серед студентів другого курсу спеціальностей РКК і ОПГ КІІ ДонНТУ був проведений І-й етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Геологія». В олімпіаді приймали участь 10 студентів: 6 студентів з групи ГС-10А та 4 студенти з групи ГС-10Б. Місця розподілилися наступним чином: 1 місце – Юзєєв Микита Леонідович (ГС-10Б); 2 місце – Квашніна Дар’я Олександрівна (ГС-10А); 3 місце – Яровий Михайло Вікторович (ГС-10Б) і Климов Сергій Сергійович (ГС-10Б). 15.03.2012 р. проводився І етап Всеукраїнської олімпіади 2010/2012 н.р. з напрямку «Гірництво» зі спеціальності «Розробка родовищ корисних копалин» серед студентів четвертого курсу Красноармійського індустріального інституту спеціальностей РКК і ОПГ. В олімпіаді прийняло участь 10 студентів. В результаті засідання журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 н.р. з напрямку «Гірництво» зі спеціальності «Розробка родовищ корисних копалин» ухвалили присудити: І місце – Федоренко Михайло Вікторович – гр. ОПГ-08; Стрельцова Аліна Сергіївна - гр.ОПГ-08; ІІ місце – Мартинова Ольга Миколаївна – гр. ОПГ-08; ІІІ місце – Перекупка Ігор Миколайович – гр. РКК-08; Риндіна Тетяна Миколаївна – гр. ОПГ-08; ІV місце – Степанець Тетяна Анатоліївна - гр. ОПГ-08; V місце – Крюков Євген Олегович – гр. РКК-08; VІ місце – Рассаднєва Юлія Андріївна- гр. ОПГ-08; VІІ місце - Овчаренко Антоній Ігорович- гр. ОПГ-08; VІІІ місце - Горькова Аліна Олександрівна- гр. ОПГ-08. З 17 по 20 квітня 2012 р. відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2011/2012 н.р. з напряму ”Гірництво” м. Дніпропетровськ в НГУ. В ІІ етапі приймали участь 5 студентів груп РКК і ОПГ КІІ ДонНТУ (керівник доц. кафедри РПР Рязанцев М.О.). Підсумки олімпіади: 2 місце - Федоренко М., 3 місце - Перекупка І.М., 3 місце – Риндіна Т., 4 місце – Мартинова О., 5 місце – Стрельцова А.

Кафедра прийняла участь у науково-практичній конференції «Дні науки-2012» секція «Технологія видобутку вугілля», яка відбулася в ДонНТУ 13 квітня 2012 року. У роботі секції прозвучали доповіді студентів щодо перспективних технологій та геомеханічних проблем розробки корисних копалин, інженерної механіки, електромеханіки і автоматики. Виступили: студенти гр. РККм-11-Лященко М., гр. РКК-08-Перекупка І., гр. ЕМОм-11-Авраменко Н. За результатами проведення наукової конференції: 1 місце - Лященко М.О., 2 місце – Перекупка І.М., 3 місце – Авраменко Н.О.

30.11.12 року кафедра “Розробка пластових родовищ” провела ІІІ регіональну науково-практичну конференцію “Проблеми гірничої технології”.

12.03.13 р. на кафедрі серед студентів другого та третього курсів напрямку «Гірництво» КІІ ДонНТУ був проведений І-й етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Геологія». В олімпіаді приймали участь 8 студентів: 6 студентів з групи ГС-11 та 2студенти з групи ГС-10Б. Місця розподілилися наступним чином: 1 місце – Климов Сергій Сергійович (ГС-10Б); 2 місце – Яровий Михайло Вікторович (ГС-10А); 3 місце – Олизько Вікторія Віталііївна (ГС-10Б).

13.03.2013 р. проводився І етап Всеукраїнської олімпіади 2012/2013 н.р. з напрямку «Гірництво» серед студентів четвертого курсу денної форми навчання Красноармійського індустріального інституту В олімпіаді прийняло участь 4 студенти. В результаті засідання журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012/2013 н.р. з напрямку «Гірництво» ухвалили присудити: І місце –Голуб Микита Ігорович – гр. ГС-09А; ІІ місце – Пальмін Дмитро Петрович – гр. ГС-09Б; ІІІ місце – Чепкова Олександра Сергіївна, Щербинка Тетяна Олександрівна – гр..ГС-09А

З 16 по 20 квітня 2013 р. відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2012/2013 н.р. з напряму ”Гірництво” м. Дніпропетровськ в НГУ. В ІІ етапі приймали участь 4 студенти груп ГС-09А і ГС-09Б КІІ ДонНТУ (керівник доц. кафедри РПР Рязанцев М.О.). Підсумки олімпіади: 2 місце - Голуб М., 9 місце – Пальмін Д.

Кафедра прийняла участь у V науково-практичній конференції «Дні науки-2013» секція «Технологія видобутку вугілля», яка відбулася в ДонНТУ 23 травня 2013 року. У роботі секції прозвучали доповіді студентів щодо перспективних технологій та геомеханічних проблем розробки корисних копалин, інженерної механіки, електромеханіки і автоматики. Виступили: студенти гр. ГС-10А –Блохін С., гр. ГС-10Б Ісаєва А. і Рязанцева А., гр. ГС-09Б - Пальмін Д., гр.. РККм-12: Перекупка І., Мальч А., Краснопольський А. За результатами проведення наукової конференції: 1 місце - Блохін С., 2 місце – Рязанцева А., 3 місце –Пальмін Д.

Представник кафедри доц. Рязанцев М.О. приймав участь у профорієнтаційній роботі в школах і ліцеї смт Межова Дніпропетровської області 26.09.13 р.

Випускники кафедри: Волинець А.Я. – Мінвуглепром України, Волинець М.Я. - депутат Верховної Ради, Кашик Г.С. - директор шахти, Інєлєєв Р.К. - заст. директора шахти, Антипенко Є.І. - заст. ген. директора шахти, Штутман А.Й. - директор шахти, Тимченко В.А. – ген. директор виробничого об’єднання, Іванов В.В. – заст. директора шахти, Івченко М.В. – гол. інженер, Приймаченко М.П. - голова міської Ради, Петренко І.В. - голова міської Ради, Свідченко В.В. - заст. голови міської Ради, Петрушенко В.Є. - заст. директора з ОП, Дьомін В.Д. – голова районної гірничо-технічної інспекції.