напрям "Машинобудування"

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПОСІБНИКИ

1
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Методичний посібник до курсової роботи для студентів навчального напряму 6.050502 "Інженерна механіка"/Вірич С.О., Лаппо І.М., Горячева Т.В., Бабенко М.О., Подгородецький М.С. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2013. - 162 с.
завантажити
2
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Технологічні основи машинобудування" (для студентів напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка"). / Укладачі: Бабенко М.О., Горячева Т.В. - Красноармійськ, Видавництво Красноармійського індустріального інституту, 2009. - 66 с.
завантажити
3
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство" (для студентів заочної форми навчання напряму 6.050503 "Машинобудування") / укладачі: С.О. Вірич, О.І. Повзун, М.О. Бабенко, - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2014. - 56 с.
завантажити
4
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Теорія технічних систем" (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.050503 "Машинобудування" / укладачі: С.О. Вірич, О.І. Повзун, М.О. Бабенко, - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2014. - 54 с.
завантажити