Інші напрями підготовки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПОСІБНИКИ

1
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Системи технологій" (для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей)/ укладачі: С.О. Вірич, М.С. Подгородецький, М.О. Бабенко, Т.В. Горячева, І.М. Лаппо, - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2013. - 43с.
завантажити