Сьогодні, в умовах переходу України на інноваційний шлях розвитку економіки, пріоритету високих технологій і наукоємкої продукції, головним фактором, що забезпечує успіх, є інтелект і освіченість нації.

Навчання в нашому інституті створює умови не тільки для отримання престижного диплома, але, перш за все, дозволяє самореалізуватися і забезпечити собі гідне життя в майбутньому.

Кафедра «Інженерної механіки» Красноармійського індустріального інституту ДонНТУ здійснює базову підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів, здатних вирішувати наукові та інженерні завдання.

Наукові дослідження та навчальний процес проводяться на кафедрі за напрямками: технічна механіка, гідравліка і гідро-пневмопривід, взаємозамінність стандартизація та технічні вимірювання, основи машинобудування і металообробки виробництва.

Завданням нашої кафедри, а саме її науково-педагогічного складу, є забезпечення високого рівня підготовки фахівців і проведення наукових досліджень, які відповідають вимогам XXI століття.


Завідуючий кафедрою, кандидат технічних наук,

доцент С.О. Вірич