напрям підготовки "Гірництво"

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПОСІБНИКИ

1
Методичний посібник до лабораторних робіт з дисципліни "Гідромеханіка" (для студентів навчального напряму 6.050301 "Гірництво")/ укладачі: С.О. Вірич, Т.В. Горячева, М.О. Бабенко, І.М. Лаппо. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2012. - 95 с.
завантажити
2
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "Матеріалознавство" (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки "Гірництво"/ укладачі: С.О. Вірич, О.І.Повзун, Т.В. Горячева, - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2004. - 75 с.
завантажити