напрям "Електромеханіка"

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПОСІБНИКИ

1
Основи метрології та електричні вимірювання. Методичні вказівки до самостійної роботи. Для студентів навчального напряму "Електромеханіка"/ Лаппо І.М., Вірич С.О., Горячева Т.В., Бабенко М.О. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2011. - 36 с.
завантажити
2
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Прикладна механіка" (для студентів навчального напряму 6.050702 "Електромеханіка")/укладачі: С.О. Вірич, Т.В. Горячева, М.О. Бабенко, І.М. Лаппо. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2012. - 63 с.
завантажити