НАУКОВА РОБОТА
          Досвід показує, що гідроелеваторний засіб чищення здійснюється з мінімальною кількість обслуговуючого персоналу. Умови застосування гідроелеваторів різноманітні, тому майже для кожної шахти необхідні індивідуальні конструкції. Застосування гідроелеваторних установок для чищення зумпфів дозволило різко збільшити продуктивність праці, знизити трудомісткість робіт, ліквідувати важкий ручний труд.
          При гідроелеваторній технології об'єднуються в один процес чищення зумпфа та відкачка з нього води. Гідроелеватор не має частин, що рухаються чи обертаються, простий у виготовленні, має невелику масу та габарити. Ці якості при низьких капітальних та експлуатаційних витратах, високому подаванні забезпечує високу ефективність використання гідроелеватора при чищенні зумпфів скіпових стволів у складних підземних умовах. Через відсутність складних частин, що рухаються, гідроелеватор забезпечує надійну та тривалу роботу.
          У теперішній час у гірничодобувній промисловості використовується близько 50 різних способів чищення шахтних технологічних ємностей та відкачування води з них.
На підприємствах гірничовидобувної промисловості мають перевагу механічні способи. З гідравлічних способів відкачки води відрізняють вуглесосний, гідроелеваторний, шламовим насосом та їх комбінацією. Перевага гідравлічних способів - можливість об'єднання в одну операцію чищення зумпфа та відкачки з нього води.
           Проте ерліфтні гідропідйоми відрізняються і істотними недоліками, такими як висока енергоємність і велика питома витрата енергії. Економічність роботи ерліфтних установок залежить від правильності вирішення ряду питань, як при проектуванні, так і при їх експлуатації.
Розроблена методика розрахунку параметрів потоку в підйомній трубі ерліфта. Розрахунок кінематичної в'язкості m і числа Рейнольдса Re для потоку газорідинної суміші у вертикальній трубі дає можливість розраховувати втрати енергії на гідравлічне тертя, ковзання фаз і дозволяє моделювати рух газорідинних сумішей. Розраховано гідравлічне тертя і ковзання фаз в потоці газорідинної суміші ерліфта. Досліджена деформація газорідинного середовища в підйомній трубі ерліфта.
РОЗРОБКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБІЙНИХ СИСТЕМ ВОДОВІДЛИВУ
          Пневматичні засоби характеризуються безперервністю, високою продуктивністю, та об'єднують процеси чищення та відкачки води в одну операцію, але вони мають обмежену область використання, оскільки стисле повітря є не на всіх шахтах. Цей спосіб чищення має заглиблені конструкції пневматичних апаратів, що призводить до підвищеного зносу труб через високу швидкість транспортування. Велика протяжність горизонтальних дільниць при транспортуванні вологих матеріалів ускладнює використання пневматичних засобів.
           Ерліфтні установки знаходять широке застосування в гірничодобувній промисловості. Ці установки відрізняються простотою пристрою; на шляху суміші, що транспортується, немає деталей, що обертаються, замочних, розподільних, завантажувальних і розвантажувальних пристроїв, а також ущільнень, що працюють при великих перепадах тиску; основне силове устаткування - компресори; тиск стислого повітря як енергоносія не перевищує 8105 - 9105 Н/м2; високим ступенем надійності; тривалим терміном служби і часто при транспорті по вертикальних траєкторіях гідросумішей з абразивними включеннями твердих матеріалів не мають аналогів. У зв'язку з цим узагальнений значний теоретичний матеріал і проведена велика серія дослідів на лабораторних і експериментально-промислових установках.
Ерліфтні установки відрізняються плаваючими витратними характеристиками і їх похідними (кривими питомих витрат, кривими ККД). Положення перерахованих характеристик в плоских системах координат в значній мірі визначається глибиною занурення вузлів змішення гідросуміші із стислим повітрям. Ерліфти, як засоби підйому гідросумішей володіють такою особливістю, як властивість саморегулювання, що істотно спрощує побудову систем автоматичного управління їх режимними параметрами
.
ДОСЛІДЖЕННЯ І УДОСКОНАЛЕННЯ ЕРЛІФТНИХ УСТАНОВОК