ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
    Красноармійський індустріальний інститут бере свій початок від навчально- консультаційного пункту (НКП) Дніпропетровського гірничого інституту (ДГІ), і розпочав свою діяльність він у вересні 1959 року з метою підготовки студентів без відриву від виробництва. У Красноармійському НКП було запроваджено дві основних форми навчання: вечірню та заочну. Основу студентського колективу складали студенти вечірнього відділення, які навчалися за спеціальностями: "Гірнича електромеханіка" і "Розробка корисних копалин".
      Восени 1959 року був оголошений перший набір студентів: серед 52 перших студентів вечірнього відділення 27 - навчалися за спеціальністю "Гірнича електромеханіка" і 25 - за спеціальністю "Розробка корисних копалин".
Спочатку заняття велися блоками по 2-3 навчальних дисципліни для зручності викладачів, оскільки всі вони приїздили для їх проведення з Дніпропетровського гірничого інституту, і на час занять мешкали у гуртожитку. Поступово базові кафедри ДГІ почали підбирати штатних викладачів, які погодились би жити і працювати в Красноармійську на постійній основі. Як результат, у 1961-1962 навчальному році більшу частину навчальних дисциплін викладали штатні викладачі Вознюк І.П., Кислицька В.А., Студинська
Татьянченко М.А., Жлобіч М.Я., Губанов Б.П., Малінка Г.Д., Вознюк Л.П., Павлов А.М. і Павлова Г.П., Дашковський Л.Г., Зендер П.С., Божко М.А., Мандрика В.Є. та інші.
    У 1961 році Красноармійський навчально-консультаційний пункт отримав статус загальнотехнічного факультету (ЗТФ) ДПІ. У цей час на факультеті відбуваються суттєві якісні зміни не лише у викладацькому складі, а й у подальшому розширенні навчально-лабораторної бази та контингенту студентів. У січні 1963 року красноармійська міська газета повідомляла: "Всього на чотирьох курсах вечірнього відділення навчається 222 чоловіки. Створено загально-технічний факультет. Студенти після трьох років навчання на цьому факультеті перейдуть у відповідний вуз і там уже одержать диплом… Новий факультет на рік молодший філіалу інституту, але в числі його студентів вже більше 600 чоловік…". На цей час факультет придбав необхідне верстатне і лабораторне обладнання, вимірювальні та контрольні прилади, фотообладнання, лабораторні установки, моделі, реманент. У короткий термін були створені лабораторні класи теорії механізмів і машин, деталей машин, технології матеріалів, що надавало змогу ставити питання про подальше підвищення статусу навчального закладу. 26 травня 1966 року Міністр вищої та середньої спеціальної освіти Ю.Даденков уклав наказ за №322 "Про організацію Красноармійської філії Дніпропетровського гірничого інституту" в якому зазначалось: "Реорганізувати Красноармійський загальнотехнічний факультет у Красноармійську філію Дніпропетровського гірничого інституту у складі факультетів: а) вечірнього; б) загальнотехічного". А вже 13 червня 1966 року міністр Ю.Даденков видає наказ за №391,: "Передати з 10 липня 1966 року Красноармійську філію   Дніпропетровського гірничого інституту в підпорядкування Донецького політехнічного інституту".
Надєєв Є.І., Вознесенський В.В. та Триллєр Є.А.
у лабораторії

    Перевести з 10 липня 1966 року штатних викладачів, навчально-допоміжний та адміністративний  персонал Красноармійської філії Дніпропетровського гірничого інституту на постійну роботу до Донецького політехнічного інституту…". Одночасно була створена кафедра "Гірничих дисциплін", яку очолив доцент Маріщенко М.В.; це стало можливим завдяки тому, що керівництво Дніпропетровського гірничого інституту у 1965-1966 роках направило до Красноармійського ЗТФ велику групу молодих, перспективних викладачів, які закінчили аспірантуру ДПІ. Це були: Сироватко А.А., Карпак Б.В., Крот В.П., Бескровний В.І., Молчанов А.О., Шапошніков В.С., Король М.П., Загородній В.Г. та інші. Після передачі Красноармійської філії до складу ДПІ керівництво інституту всіляко підтримувало подальший розвиток навчального закладу. Потрібно було створити дві повноцінні кафедри, які б зосередились на підготовці фахівців з двох спеціальностей: розробка корисних копалин та гірнича електромеханіка. Розуміли це і в тогочасному Міністерстві вищої та середньої спеціальної освіти України. 17 квітня 1967 року МВССО УРСР видало наказ №241, за яким дозволялося створити у Красноармійській філії дві нові кафедри. Виходячи з цього ректор ДПІ доцент Бологомолов 7 вересня 1967 року видає наказ по ДПІ за №2232, за яким кафедра гірничих дисциплін розділялася на дві нові кафедри: кафедру технології гірничого виробництва та кафедру гірничої електромеханіки. Штат кафедри гірничої електромеханіки на час утворення: старший викладач к.т.н. Сироватко Анатолій Анатолійович, старші викладачі Карпак Борис Васильович, Шапошніков Володимир Сергійович, Загородній Віктор Григорович, Король Максим Петрович, асистенти Тімофєєв Сергій Михайлович та Верменчук Іван Петрович. Навчально - допоміжний персонал: лаборанти Остапенко Юрій Нікіфарович, Остроховерхова Валентина Михайлівна, Кравченко Віктор Константинович, Лісіцин Віктор Миколайович.
     На час утворення кафедри залишалися вакантними дві посади доцентів кафедри та старшого лаборанта. Таким чином можна сміливо стверджувати, що сучасна кафедра "Електромеханіки і автоматики" бере свій початок від утворення Красноармійської філії тогочасного ДПІ, та з урахуванням ряду реорганізацій існує 47 років, і є однією із найстаріших та базоутворюючих кафедр сучасного КІІ ДВНЗ ДонНТУ. Днем народження кафедри є 7 вересня 1967 року.

Керівництво інституту та філії на навчальному
полігоні

Робочі тресту «Красноармійськвугілля» монтують
обладнання на навчальному полігоні

Сироватко
Анатолій Анатолійович

ЯЦЮК М.М.; СИМЕНКО О.В
Збірник матеріалів ІI реґіональної науково-практичної конфе-ренції «СУЧАСНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМА-ТИЗАЦІЇ ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ»,
25 квітня 2013 р.