ІНФОРМАЦІЯ АБІТУРІЄНТАМ
                   МИ ГОТУЄМО:

За напрямами підготовки

050702 « Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка».

Після закінчення інституту, випускникам на-пряму підготовки « Електроенергетика, елект-ротехніка та електромеханіка», присвоюють кваліфікацію:
 
бакалаврам - бакалавр з електромеханіки;
 
спеціалістам - спеціаліст з електромеханічних систем геотехнічних виробництв, інженер-електромеханік гірничий;

магістрам - магістр з електромеханічних систем геотехнічних виробництв, інженер електромеханік гірничий.

050503 «Галузеве машинобудування»

Після закінчення інституту, випускникам на-пряму підготовки «галузеве машинобудуван-ня», присвоюють кваліфікацію:

бакалаврам - бакалавр з машинобудування, технічний фахівець-механік;

спеціалістам - спеціаліст з гірничих машин та комплексів, інженер-механік гірничий;

магістрам - магістр з гірничих машин та комплексів
Лабораторія
«Електричних та магнітних кіл»

Полігон
             ПЕРСПЕКТИВИ:

   Випускники кафедри якісно підготовлені до ви-конання проектно-конструкторської, технологі-чної, дослідницької, монтажної, налагоджуваль-ної та організаційно-управлінської роботи, сер-вісного та експлуатаційного обслуговування гір-ничого та загальнопромислового обладнання.
ПАТ «ШУ«Покровське»
ДТЕК
ДП ВК «Краснолиманська»
ПАТ «АПК - ІНВЕСТ»
Основними місця роботи:
гірничі підприємства;
енергопостачальні компанії;
обласні та районні електричні мережі;
підприємства електро-, верстато- та машино-будування;
проектні, дослідні та постачальні фірми і компанії;
будівельно-монтажні організації;
комунальні підприємства міст.
 
  Основні посади, що обіймають випускники кафедри:
інженери з експлуатації;
фахівці та керівники відділів головного інже-нера;
головного енергетика;
головні спеціалісти;
представники фірм;
інженери проектувальники.
         НАВЧАЛЬНА БАЗА:

   Кафедра має наступні лабораторії:


Лабораторія
«Теоретичні основи
електротехніки»

Лабораторія
«Гірничі машини»

Лабораторія
«Автоматизації
гірничих процесів»

Лабораторія
««Вентиляторні
та водо-відливні
установки»

Лабораторія
«Електропостачання гірничих робіт»

Лабораторія
«Шахтний транспорт»

«Електричні та магнітні кола»,
«Електропостачання гірничих робіт»,
«Електропривод та електричні машини»,
«Технологічне обладнання шахт»,
«Компресорні установки»,
«Вентиляторні та водовідливні установки»,
«Електроніка і мікросхемотехніка».