all

Кафедра економіки і підприємництва є однією з наймолодших кафедр Красноармійського індустріального інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». В історії кафедри відбиваються етапи розвитку вищої економічної освіти у Красноармійському регіоні. У 1994 році тодішня Красноармійська філія ДПІ одержала ліцензію на підготовку спеціалістів із семи спеціальностей і спеціалізацій як за денною, так і заочною формами навчання, включно зі спеціальностями економічного профілю: «Економіка підприємства» та «Облік і аудит».

Завдяки розташуванню Красноармійської філії відносно мережі інших навчальних закладів вона поступово стала базовою для абітурієнтів західних районів Донбасу. На основі КФ ДПІ створювались навчально-виробничий комплекс (разом з ВО «Красноармійськвугілля», «Селидіввугілля», «Добропіллявугілля», трестом «Красноармійськшахтобуд»), школа резерву гірничих інженерів, гірничотехнічний ліцей «Надія», навчальний комплекс «Гірник» (разом з Селидівським гірничим технікумом).
У 1999 році на базі Красноармійської філії розпочато роботу відділення Центру підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів ДонНТУ. Особи, які вже мають вищу освіту отримали змогу одержати другу вищу освіту з ряду економічних та технічних напрямів підготовки. При філії розпочали роботу підготовчі курси з математики, української мови та літератури, обчислювальної техніки. У лютому 2005 року Красноармійську філію ДонНТУ реорганізовано у Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ.
У 1997р. було створено кафедру економіки і менеджменту на базі кафедри суспільних наук, а у 2012р. в результаті її реорганізації і розвитку виділилося дві випускові кафедри: кафедра економіки і підприємництва та кафедра менеджменту.
Надання освітніх послуг відбувається відповідно до ліцензії МОНМС України серія АД № 072675 від 10.09.2012р. У 2013р. КІІ ДонНТУ успішно пройшов процедуру акредитації спеціальностей, що випускає кафедра економіки і підприємництва за ІІІ рівнем.
На сьогодні кафедрою економіки і підприємництва підготовка фахівців здійснюється за денною і заочною формами навчання з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з економіки підприємства», «спеціаліст з економіки підприємства» та «магістр з економіки підприємства» відповідно до Державного класифікатора професій.
Кафедра є випусковою також для напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит». За кафедрою «Економіка і підприємництво» закріплено викладання навчальних дисциплін циклу природничо-наукових і загальноекономічних дисциплін, а також дисциплін професійної і практичної підготовки для студентів перелічених напрямів (спеціальностей). Для напрямів підготовки і спеціальностей університету, які випускають інші кафедри, викладаються дисципліни «Економічна теорія», «Економіка», «Економіка галузі», «Економіка підприємства», «Організація та планування виробництва», «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» та ін.
На кафедрі працюють: три доценти, один кандидат наук та один старший викладач. Начально-виховний процес за освітньо-професійною програмою спеціаліста забезпечують 7 осіб ПВС, з них: 1 – доктор економічних наук, 4 – доценти, 1 – кандидат наук, 1 – старший викладач.»

-