Опублiковано Ноя 5, 2013 в Новини |

Навчаючи — навчаємось

ECTS-оцінки використовуються для

спрощення переведення оцінок між інститутами та університетами, забезпечуючи конвертованість внутрішніх оцінок.

 

 

 

 

 

 

в балах

Оцінка
за національною
шкалою

Оцінка
за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

А

Відмінно
(відмінне виконання лише з
незначною кількістю
помилок)

82-89

Добре

B

Дуже добре
(вище середнього рівня з
кількома помилками)

75-81

С

Добре
(в цілому правильне
виконання з певною
кількістю суттєвих помилок)

67-74

Задовільно

D

Задовільно
(непогано, але зі значною
кількістю недоліків)

60-66

E

Достатньо
(виконання задовольняє
мінімальним критеріям)

35-59

Незадовільно

FX

Незадовільно
(з можливістю повторного
складання)

1-34

F

Незадовільно
(з обов’язковим повторним
курсом)
-