Індустріальний Інститут

Бібліотека

"Шановні відвідувачі сайту та читачі бібліотеки, з січня 2018 року Бібліотека індустріального інституту стала частиною Науково-технічної бібліотеки ДонНТУ. Всю інформацію про роботу бібліотеки ви можете отримати за цим посиланням donntu.edu.ua/library.

Ласкаво просимо до нас online та offline!"

“Університет — це зібрання розумних людей навколо гарної бібліотеки”

Т. Карлейль, англійський філософ ХІХ ст.

Pero

Режим роботи бібліотеки:

— з 8.00 до 16.30;

— вихідні дні: субота, неділя;

— в період проведення сесії працюємо в суботу з 9.00 до 14.00;

— остання п’ятниця кожного місяця — санітарний день.

DSC_0007

Бібліотека — один з важливих підрозділів інституту, який здійснює забезпечення викладачів, студентів та співробітників навчально-виховною та науковою літературою.

Бібліотека Індустріального інституту ДВНЗ “ДонНТУ” — ровесниця інституту. Своє функціонування вона розпочала з 1959 року, коли був створений Навчально-консультаційний пункт Дніпропетровського гірничого інституту.

Першооснову бібліотечного фонду складали книги, передані за актом бібліотекою Дніпропетровського гірничого інституту. Деякий час облік книжкового фонду бібліотеки проводився за актовими записами, а з вересня 1964 року всю літературу було занесено до інвентарних книг.

На сучасний період фонд бібліотеки становить понад 100 тисяч примірників, у т.ч. 3,5 тисяч примірників періодичних видань. Склад фонду універсальний. Значну частину фонду бібліотеки складає навчально-методична література з багатьох галузей знань, які вивчаються в інституті, — близько 75 тисяч примірників. За останні роки фонд поповнився підручниками і посібниками українською мовою.

Сьогодні бібліотека обслуговує за єдиним обліком 1,5 тисячі читачів, всі структурні підрозділи обслуговують майже 3,5 тисячі користувачів, які щорічно відвідують бібліотеку 60 тисяч разів і отримують 120 тисяч примірників видань.

До послуг відвідувачів абонемент і читальний зал на 80 посадкових місць, що забезпечують читачів необхідною літературою.

Багатогалузеві фонди бібліотеки розкриті алфавітним та систематичним каталогами.

Кваліфіковані працівники бібліотеки надають допомогу читачам у пошуку літератури. Щорічно бібліотека надає близько 7 тисяч різних довідок.

Бібліотека використовує різноманітні форми інформації читачів про книги: виставки нових надходжень, тематичні виставки, організовуються огляди літератури, бесіди з основ бібліотечно-бібліографічних знань.

Глобальні тенденції соціально-економічного, культурного та духовного розвитку суспільства зумовлюють визначення ціннісних пріоритетів освіти, її інтеграцію у світовий освітянський і науковий простір відповідно до вимог Болонської декларації.

Модернізація наукового, навчального та виховного процесу, постійного підвищення якості освіти неможливо досягти без удосконалення діяльності бібліотеки, яка є центром інформаційної підтримки всієї роботи інституту.

Основне завдання бібліотеки інституту — не просто забезпечити навчальний процес, а надати читачам гарантований доступ до всього обсягу накопичених знань та інформації в світі. А звідси випливає величезне значення автоматизації роботи бібліотеки, введення сучасних інформаційних технологій.

В бібліотеці створена електронна база даних, яка забезпечує ефективний доступ користувачів до наукової, навчальної та довідкової літератури, статей з періодичних видань, до інформації, що зберігається на магнітних носіях. Впровадження автоматизованої бібліотеки забезпечує підвищення якості обслуговування, книговидачу та оборотність книжкового фонду. На даний момент комп’ютерний парк бібліотеки нараховує 10 працездатних комп’ютерів, які мають доступ до мережі Інтернет. У бібліотеці працює wi-fi мережа.

Модернізуючи бібліотеку, ми дбаємо про створення ефективної системи бібліотечно-інформаційного обслуговування, яка неможлива без оновлення довідково-пошукового апарату, процесів формування та використання фондів, проведення постійного моніторингу використання електронних ресурсів та послуг, змін інформаційних потреб читачів.

Запровадження в бібліотеці інституту нових сучасних інформаційних технологій, в перспективі, дозволить перейти на якісно новий рівень обслуговування читачів і задоволення найрізноманітніших запитів, ефективніше використовувати інформаційний потенціал бібліотеки, створити оптимальні умови для накопичення і збереження електронних інформаційних ресурсів, виробити й удосконалити технологію роботи з ними.

Бедер Антоніна Василівна провідний бібліотекар

Аршиникова Людмила Віталіївна бібліотекар 1 категорії

Прищепчук Катерина Михайлівна бібліотекар 1 категорії

Рябчук Ольга Володимирівна бібліотекар 1 категорії

Держевицька Ганна Олександрівна бібліотекар 1 категорії